Wie is?

Ik ben Mariëtte Mets. Ik ben in 2007 afgestudeerd aan de PABO van de Christelijke Hogeschool ‘De Driestar’. Na 8 jaar op PCB ‘De Wegwijzer’ te hebben gewerkt, in groepen 5-7, heb ik 3 jaar les  gegeven aan groep 8 op PCB ‘Het Baken’ in Capelle aan den IJssel. Sinds 3 jaar ben ik werkzaaam als clustervervanger voor Stichting PCPO en daarnaast begeleid ik als Helpdeskleerkracht de leerlingen die thuiszitten online met hun schoolwerk.

Naast mijn werk voor de klas geef ik sinds 2009 ook huiswerkbegeleiding en bijles. Ook dit vind ik mooi en dankbaar om te doen. Samen werken naar één doel. Oftewel: met extra hulp tot beter schoolresultaat.

Huiswerkbegeleiding Mets bestaat sinds mei 2012. Op dit moment, juni 2021, komen er wekelijks ruim 30 leerlingen voor verschillende vormen van begeleiding. Zowel leerlingen van de basisschool, op dit moment vanaf groep 3, als leerlingen van de middelbare school. Met name voor leerlingen van de brugklas is de overstap vanaf de basisschool groot. Naast huiswerkbegeleiding, waarbij het plannen, maken en leren van het huiswerk aan de orde komt, wordt de focus op o.a. wiskunde en Nederlands gelegd. Leerlingen van de brugklas, maar ook van hogere klassen tot en met havo 5 maken hiervan gebruik.

Ieder kind is uniek, ieder kind heeft een andere aanpak nodig, dat heb ik in mijn werk en in de begeleiding gemerkt. Door mijn ervaring hiermee weet ik hoe ik hier mee om moet gaan en ook hoe ik kinderen die het soms even moeilijker vinden kan begeleiden.

Ik hoop dat u er, net als ik, alle vertrouwen in heeft dat ook uw kind met extra hulp tot beter schoolresultaat kan komen.

Met vriendelijke groet,
Mariëtte Mets