Soorten begeleiding

Verschillende soorten begeleiding:

  • huiswerkbegeleiding
  • bijles
  • begeleiding bij leerproblemen
  • citotraining
  • contractbegeleiding
  • examenbegeleiding
  • mondeling examen

Huiswerkbegeleiding:

Huiswerk maken is nou eenmaal niet de favoriete bezigheid van een puber en dat zal het ook niet worden. Het kan thuis voor onnodig veel spanning (bij kind en ouder) en geruzie zorgen. Wilt u de begeleiding liever uit handen geven? Huiswerkbegeleiding Mets wilt u hier graag bij helpen. In een rustige omgeving, waarin uw kind uw optimaal kan concentreren, wordt uw kind beleid bij
het maken van het huiswerk. Huiswerkbegeleiding Mets is gespecialiseerd in kinderen met AD(H)D, PDD-NOS, Asperger, dyslexie en dyscalcullie. Tijdens deze begeleiding helpen wij uw kind bij het maken, plannen en leren van het huiswerk en het leren en overhoren van repetities. Bij de start van iedere begeleiding maken we een planning voor de komende begeleiding en voor de rest van de week. Bij het plannen van het huiswerk letten wij er ook op dat we de verslagen, opdrachten, boekverslagen, werkstukken en presentaties tijdig inplannen. Zie hiervoor ook contractbegeleiding. Uiteraard besteden wij bij deze vorm van begeleiding ook extra aandacht aan de inhoudelijke moeilijkheden die we tegen komen en de onderdelen waar uw kind moeite mee heeft. Het doel van deze begeleiding is meer plezier in het leren krijgen, het verbeteren van de resultaten, het zelfstandig leren werken en u als ouders ontlasten.

Bijles:

Voor alle vakken van de basisschool bied ik ook bijles. Daarnaast voor de middelbare school wiskunde voor de eerste en tweede klas en voor het gehele VMBO en Nederlands. Tijdens deze begeleiding werken we doelgericht aan het vak waar uw kind moeite mee heeft. Door dit samen extra te oefenen en te herhalen hopen we de resultaten te verbeteren en meer plezier in dit vak te krijgen. Dit geldt voor zowel de basisschoolvakken als een groot deel van de vakken op het voortgezet onderwijs.

Begeleiding bij leerproblemen:

Sommige kinderen hebben moeite met leren op de basisschool. Het leertempo in de klas ligt net te hoog waardoor leerachterstanden ontstaan. Bij deze vorm van begeleiding hebben we als doel voor ogen om deze achterstand in te halen of te verkleinen en zo meer leerplezier te krijgen en in de klas weer mee te komen. Samen met u stellen we het doel vast en werken we hier doelgericht naartoe. De belangrijkste vakken op de basisschool zijn rekenen, (werkwoord)spelling en (begrijpend) lezen. Samen kijken we wat de beste leerstrategie is voor uw kind en helpen we uw kind bij het structuren van het werk. Huiswerkbegeleiding Mets is gespecialiseerd in kinderen met AD(H)D, PDD-NOS, Asperger, dyslexie en dyscalcullie. Indien mogelijk nemen we contact op met de basisschool van uw kind om zo de begeleiding het beste op elkaar af te stemmen.

Citotraining:

Op veel scholen wordt in groep 7 de cito-entree gemaakt en daarnaast de cito’s in het midden en het einde van het schooljaar. Een spannend moment voor uw kind maar ook voor u als ouder. Tijdens deze begeleiding werken we toe naar de cito entree in groep 7 of de cito’s van groep 8. We behandelen de onderdelen rekenen, (werkwoord)spelling en vooral begrijpend lezen. Door middel van het oefenen van de basisvaardigheden en het eigen maken hiervan werken we aan het zelfvertrouwen van uw kind. Uiteraard oefenen we ook regelmatig oude citotoetsen om zo de manier van vragen en strategiën te oefenen. Een CITO-training vormt een goede voorbereiding op de CITO-toets, maar biedt op zichzelf geen garantie voor een goede score. Dit laatste hangt immers van veel factoren af. De CITO-training kan uw zoon of dochter ook geen toegang geven tot een hogere vervolgopleiding dan hij of zij aankan. De training is er vooral op gericht te voorkomen dat uw zoon of dochter onder zijn of haar niveau presteert.

Ook voor begrijpend lezen is er specifieke citotraining mogelijk vanaf groep 5. Dit is ook mogelijk, bij voldoende aanmeldingen vanuit dezelfde leeftijdsgroep, in een tweetal of groepje.

Contractbegeleiding:

U redt het prima om uw kind te helpen met zijn huiswerk. Behalve dan bij het maken van verslagen, opdrachten, werkstukken en presentaties? Ook hiervoor kunt u terecht bij huiswerkbegeleiding Mets. We gaan een contract aan voor een bepaalde opdracht. U hoeft hier zelfs niets aan te doen. Huiswerkbegeleiding Mets neemt u deze zorg uit handen en zorgt er voor dat de opdracht, het verslag, het werkstuk of de presentatie op tijd en naar behoren af is.

Examenbegeleiding:

En dan staat het examen bijna voor de deur. Spannend! Voor zowel u als ouders als uw zoon/dochter. In deze vorm van begeleiding plannen we de te leren stof. Met behulp van de materialen ‘Samengevat’ en de ‘Examenbundel’ wordt de stof per onderdeel geleerd en geoefend. Uiteraard wordt er ook gebruik gemaakt van oude examens om de manier van vragen te oefenen en te zien in hoeverre de stof beheerst wordt.